Om Ophuus – hvem, hva, hvor

Ophuus (Ophus)

<Nedenstående opplysninger hentet fra: ‘Storelvdalen’ av Ivar Sæter, utgitt i 1908>

Når det ble skrevet Ophus vites ikke.

I 1520 skreves det Ophuz

I 1593 skreves det Ophuuz

Ophuus (huset oppe ved elven i forhold til det nedenforliggende Strand), bestod en gang af en helbols og to halvbols gaarde, der nu er delt i flere brug.

I 1665 var Johan Gaardmand eier af en part (3 1/2 mark smør) i Ophuus, og der var da to opsiddere eller bygselmænd, Svend og Halvor, med en samlet skyld af 2 huder og 3 skind. Gaardene kunde føde 48 storfæ og 4 heste og havde fiskeret i Hovdsjøerne.

I 1670 utstedte Johan Gaardmand et brev til Tarald Svendsen Ophuus angaaende et jordstykke paa den østre side af Glommen ved elven Neta, der hørte under Kroken, men som Tarald Svendsen vilde lægge under Ophuus.

I 1723 eies Ophuus af Ole Halvorsen og Hans Larsen med samlet skyld 2 huder og 10 skind. Hovedgaarden, Svenstu eller Nordre Ophuus, eies nu af fru Anne Trønnes (enke efter Halvor M. Trønnes), der overtog gaarden i 1906 for en kjøbesum af 35.000 kroner; det egentlige Nordre Ophuus eller Taraldstuen ligger paa vestsiden af Glommen overfor jernbanestationen.

De to halvgaarde besto av Søndre- og Gammelstu Ophuus. Søndre Ophuus eies nu af Knut Ophuus, der har overtaget gaarden af sin far Ole Ophuus (70 aar gammel).

Gammelstu Ophuus er delt. En del af jordveien hører til Søndre Ophuus, og resten er udparcelleret i smaa brug, medens skogen eies af statsraad Johan Thorne.

Paa søndre Ophuus findes et par gamle lysestager, der ifølge sagnet skal være fra en svensk kirke, og et ølkrus af valbirk med udskaarne løvefigurer fra 1802.

Taraldstuen (skydsstastion) tilhører Dortinus Baggroen, en brodersøn af fru Anne Evenstad. Den gamle John Baggeron er nu 78 år gammel og lever paa gaarden.

I nærheden ligger Midstuen med smaabarnskolen og handelsmænd Kværnmoens gaard Nordvang. Kr. Kværnmoen, født i Solør har drevet handel i Storelvdalen i 26 aar.

Ca. 1.000 maal skog, Ingeborg Ophuus dødsbos eiendomme, blev i 1907 solgt til G. Helgesen, Brumunddalen, for 40.000 kroner pluss omkostninger.

Det kan tilføies at Svenstu Ophuus i 1820 aattes af Nils Olsen fra Furuseth, en bekjent skytter, der var med i krigen i 1814, og som skjød en svenske paa 1000 alens afstand. Hans bøsse findes paa Furuseth. Hans søn Ole solgte gaarden til C.C.Bruun, der igjen maate levere den fra sig paa odel til Martinus Trønnes, der var gift med datteren Oline Ophuus.

Glommen har havt et andet løb ved Ophuus end nu. En holm kaldes Kongsøien fra den tid, da kongeveien gik derover

—————-

Nedenstående ser du lenkene til mine mors-aner som kommer fra flere av gårdene i Åmot, Storelvdal i Østerdalen, Hedmark.

Halvor Halvorsen Ophuus og kona Berith Olsdatter kjøpte seg inn på gården Mjelva i Romsdalen. Deres datter Margretha Halvorsdatter giftet seg med Niels Olsen på nabogarden Devold. Niels O. Devold reiste til Ålesund og la grunnlaget til den kjente Devold-fabrikker (Devold Norway).