Niels Olsen Devold – gründer

Niels Olsen Devold ble født 11. mai 1790 på gården Devold i Grytten prestegjeld, Romsdal og ble båret til dåpen 13. mai av foreldre Ole Olsen fra SoggeReiten i Romsdal, født 15.februar 1758, død i 1827 og hustru Birgithe (Brit) Endresdatter fra Skiri i Romsdal, født i 1760, død i 1837. Ole og Brit fikk 10 barn hvorav Niels Olsen var nr.4.

Niels Olsen Devold kom i væver- og fargelære paa gaarden Mjelva (som ligger tvers over E-136 for Devold) i samme prestegjeld, hos derboende Halvor Halvorsen Ophuus gift med Berit Olsdatter Westgaard.

Dette ekteparet var fra Storelvdal i Østerdalen og født henholdsvis på gården Ophuus den 19.des.1771 og på gården Westgaard 29/10 1767. På gården Westgaard drives den tid Enigheds-fabriquer med vævning og farvning og her blev Halvor utdannet som væver og farver, hvorefter han 13.april 1796 erholdt svendebrev i Trondhjem som en særdeles vellært og dyktig farver. Samme aar Halvor og Berit blev gift nedsatte de sig ved Steinkjær paa gården Trana hvor de drev en lønnsom virksomhed.  Senere flyttet de fra Trana til Dyrstad i Egge og videre derfra til Nes i Romerike. De var velstående og interesserte sig for gaardsdrift og da de fik kjøpt en part av gaarden Mjelva, flyttet de i 1805 dertil.

Det var på denne måten Niels Olsen på Devold kom i lære hos Halvor Halvorsen Ophuus på Mjelva – med hvis datter Margrete Halvorsdatter Ophuus han blev viet 20.juni 1815 i Grytten kirke av presten Astrup. Dette skjedde dagen før Halvor Halvorsen Ophuus reiste til Stortinget som representant for Romsdalens Amt. Halvor Ophuus var en av Hans Nielsen Hauges venner og i hans hus fik Niels Devold den vekkelse der gjord ham til en from mand og varm levende kristen gjennom hele livet.

Niels Olsen nedsatte sig i Trondhjem som farver og var der under kroningen i 1818. Høsten 1818 kjøpte paret Olsplass i Ålesund hvilket var bebygget som handelssted og der drev Niels Devold ved siden av væveri og farveri også handel efter erhvervet kjøpmandsborgerskap i Molde. I følge en skrivelse fra foged Landmark, hilses han av amtmand Krogh og fogden som gratulerer etc. i anledning hans nedsettelse i Ålesund.

Raumagårder

Det er ikke langt mellom gårdene i nedre del av Raumadalen.

Det var to brødre Devold som utvandret fra gården Devold i Grytten og bosatte seg i Ålesund i tiden etter sjuårskrigen 1807-1814. Den ene drev fargeri og strikkeri (Niels), den andre (Endre) satte seg ned som baker. De tok begge borgerskap i Ålesund i 1827 – og ble stamfedre til den tallrike slekten Devold vi kan finne i byen og omegn.

I 1840-årene sluttet Niels som farger og fargeriet ble overtatt av sønnen Lauritz Devold. Niels startet så fiskeforretning og eksporterte sild og annen fisk samt rogn – på egne fartøyer. Han var også medeier i andre skip som gikk i utenriksfart. I 1845 bygget han Ålesunds største sjøpakkehus på Olsplass og drev en betydelig handel. Niels nevnes blant dem, hvem i første rekke skyldtes at Ålesund i 1848 fikk kjøpstadsrettigheter – og han var en av stifterene av Ålesunds Handelstandsforening.

Niels Olsen og Margrethe Halvorsdatter fikk tilsammen 12 barn:

 1. Ole Nielsen Devold, født 17.12.1816 – død 22.09.1822, 6 år gammel
 2. Halvor Nielsen Devold, født 11.04.1819 – død 22.04.1832, 13 år gammel
 3. Olaus Nielsen Devold, født 12.02.1821 – død 28.01.1858 i Kristiansund N, kjøpmann.
 4. Nicoline Marie Nielsdatte Devold, født 17.05.1823 – død 21.04.1887 i Bergen
 5. Edward Joachim Nielsen Devold, født 21..03.1825 – død 26.03.1883 i Ålesund
 6. Ole Andreas (Nielsen) Devold, født 08.04.1827 – død 23.11.1892 – fabrikkeier i Langevåg.
 7. Birgitte Marie Nielsdatter Devold, født 18.04.1829 – død 28.12.1900 av bronkitt i Ålesund
 8. Lauritz Nielsen Devold, født 16.07.1830 – død 09.12.1883 under seilas til Ålesund fra Vigra
 9. Albert Ophuus (Nilsen) Devold, født 01.01.1833 – død 04.01.1882, unkar og ugift
 10. Peter Anton (Nielsen) Devold, født 16.09.1835 – død 21.07.1919 av infarkt i Ålesund.
 11. Louise Margrethe Nielsdatter Devold, født 28.07.1839 – død 17.10.1846, 7 år gammel
 12. Hanna Nielsdatter Devold, født 21.06.1841 – død samme dag

Niels og Margrethe var ledende innen byens kristelige (Haugianere) liv og innredet i sitt våningshus møtelokaler. Det er overveidende sannsynling at Niels, allerede før han kom til Ålesund i 1818 var en god venn av sin åndsbroder Lars Larsen Nore. Etter Nores død i 1829 ble Niels av enken Ingeborg antatt som lagverge for henne.

Niels Olsen Devold avgik ved døden søndag den 10de november 1872, klokken 6 om morgen, i sin sønn Lauritz Devolds hus i Aalesund i nærvær av sin hustru, sine sønner Lauritz, Albert og Peder Anton samt en vaskekone. (jfr. nedenstående klipp). Her er også anført sitat:  «Faderen blev syg den 15. oktober, begravet den 15 November 1872«.

Margrethe ble rammet av slag den 29.10.1874 og døde onsdag den 20.de januar 1875 kl 2230 i nærvær av barn og barnebarn. Det er Peder Anton som skriver dette i Huspostillen. Han har ikke satt «og» forran navntrekket sitt her, så vi tror ikke han var tilstede da hans mor Margrethe døde.

————————

Kilder og klipp

Sitater fra manus «Historikk Devold» av Kr. Lerheim 1953 (Skrevet for 100-års jubileet).

Utsnitt fra Niels O. Devold sin huspostill – Signert Peder Anton Devold.

___________

EOF