Halvor T. Ophuus (1746-1805)

Sist reg: 06.02.2013.

Halvor Torgarson Ophuus ble født i Gammelstu på Ophuus, «Store Elvedal», Hedmark i 1746 og ble gravlagt 17. november 1805 – 59 år gammel i Storelvdal. Han hadde et nært bekjenskap først med Margrethe Jensdatter på Sønstu, Ophuus i 1772. Senere ble Halvor Torgarson – i 1775 –  gift med Live Olsdatter fra Øgle (1746-1805).

Halvor Torgarson fikk sønnen Halvor Halvorsen Ophuus (født 19.12.1772 på Sønstu Ophuus) med Margrethe Jensdatter (født 18.10.1744 på Søstu Ophuus og konfirmert i Åmot krk.). Disse to giftet seg ikke, selv om Margrethe Jensdatter var gardmannsdatter. Hennes far var lærer Jens Sivertsen på Ophuus og hennes mor var Ragnhild Jonsdatter. Dette ekteparet hadde 4 barn, hvorav Margrethe var nr.3.

Margrethe Jensdatter og sønnen Halvor H. ble trolig værende på Sønstu Ophuus under hele oppveksten til Halvor og fram til hennes far Jens Sivertsen døde i 1787. Margrethe var da 41 år og Halvor H. 15 år og konfirmert. Eldste bror til Margrethe tok over gården Sønstu etter faren og det ble etter hvert trangt på gården. Halvor H. reiste da like etter til Westgaard i Storelvdal hvor han var heldig å kom i lære ved «Enigheden Fabrique» som farver og vever. Hans bestefar Torgar Gjermundsen var født på Westgaard og vokste opp der før han flyttet til Ophuus.

Halvor Torgarson på Gammelstu hadde nå giftet seg med Live Olsdatter fra Øgle, Åmot i 1775 og fått 4 barn med henne. Om Margrethe ble værende på Sønstu eller om hun ble hushjelp hos andre vet vi ikke, men vi vet at Margrethe Jensdatter endelig, i en alder av 44 år, giftet seg med enkemannen Ole Christensen den 8. oktober 1790 – 7 år før sønnen giftet seg i Trondheim. Om hun i lang tid før hadde vært hushjelp i flere år hos Ole, vites ikke – men kan godt tenkes. Ole Christensen fra Nygaard i Åmot var lærer av yrke og var gift 1.gang med Dorthe Gudmundsdatter Waal som i 1789 fikk tvillinger (Marthe og Dyre) hvor Dyre var født ufør. Dorthe døde ved forløsningen.

Vi finner igjen Margrethe Jensdatter fra Sønstu Ophuus i kirkeboka for Åmot ministerial nr.5 hvor hun står oppført som 84 år gammel og døde 9 juli 1828 i Åmot.

Halvor Torgarson i ekteskapet med Live Olsdatter fikk barna: Torger f. 1776, Ole f. 1779, Marthe f. 1782 og Halvor f. 1784. I Digitalarkivet er Marthe skrevet som Marthe «Larsdatter» – hvilket trolig kan være en arkivfeil.

Man har i generasjoner lurt på hvor Margrethe ble av, men nå vet vi trolig det. I teksten for «Enigheten Fabrique» ser vi også at skribenten Ola Klefsås i Romsdal Sogelag også er ukjent med hvor det ble av Margrethe. At denne karen sprer sin gjetting er ikke bra, historisk sett.

Her følger et brev som viser at prosten Harald Ophuus Devold (brev til sin bror Olaf Andreas den 3.august 1933) som viser at også han lurte på hvor Margrethe ble av. (Prosten tjenestegjør da i Vinger embete, Kongsvinger).

Sitat:

«I flg. familielegenden skulle Halvor Torgarsen være død før han og Margrethe ble gift, således skulde hun som ugift sitte med gutten. Dette er ikke sant.
Halvor Torgarsen ble gift i 1775 med Live Olsdatter og levet til 1815 og de hadde 4 barn, altså halvsøskende av vor olderfar Halvor Ophuus. Hvor det blev av hans mor, Margreta i fra hvem Margrete-navnet i slegten stammer, hun har rimeligvis som ugift flyttet ut med sønnen som blev farversvend hos en slegtning Westgaard (rimeligvis også fra Ophuus, Vestgaarden i Trondheim. Derfra flyttet han til Steinkjær hvor han drev eget farveri på en plass under gården Thrana. Kjøbte også gården Dyrstad i Egge ved Steinkjær. Flyttet saa til Åndalsnes i Romsdalen og endelig derfra til Mjelva, hvor han levet til sin død.»

(Til venstre kan vi skimte gården Mjelva i senter av bildet, lyse opp mot fjellet i bakgrunnen. (Foto stjålet fra BrittN sin slektsblogg).

«Hans mor må ha bodd hos han. Dette kan jeg ikke få greie på. Hun er iallefald hverken gift eller død i Åmot (eller Storelvdalen). Det rare er at hun var gaardmandsdatter på Ophuus, datter av Jens Sivertsen Ophuus, og hennes bror Sivert Jensen var en kjent og ansett klokker i bygden. Hvorledes det da kan ha gått til at Halvor Torgarsen og hun ikke MÅTTE gifte seg, det er mig en gåte. For hadde hun været en husmandsjente kunde det gåt an, men ikke når hun var gaardmandsdatter, og tilmed som det synes, av en agtet ætt. Men hun maa ha flyttet til sin søn og være død hos ham andtagelig. For han satte stor pris paa hende, og bestemor, hans datter: Margrete Devold, kaldte han op efter hende. Med vanlig skikk.

Halvor Ophuus, hustru heter Berit Olsdatter Westgaard, var kaut og kaksekry og vilde ikke vite av Niels fra Devold som svigersøn, men da sa Halvor: «Jo – ho Margrete skal ha han Niels», og dermed blev det.
Halvor var en av Hauges venner og Niels Devold blev hans legemlige og aandelige dicipel og søn. Han var stortingsmann fra 1/7-1815 – 6/7-1816. Kjent som en meget dygtig mand. Niels Devold var poetisk følsom og gudfrygtig. Bestemor Margrete, Halvor Ophuus og Berit Westergaards datter, var rask og klog og heftig og førte nok regjenring over bestefar. Jeg kjent en amtmanns besøk hos han engang, da han spør meget beskjedent «Di mor, har Di en glas vin til amtmanden?» Hvorpå hun vender seg til amtmannen og sier: «»Ja du drikker vel vin?» Lige kjent er vel hvorledes bestemor engang ble sint paa Far, som var noget bjørnet og tung av sig, og saa løfter den store øsen hun rørte rundt i en stor suppekjel med og klasker han i skolten saa øsen sprakk – men skolten holdt. Halvor Ophuus døde paa sin eiende gaard Mjelva 6/2 1852 og blev næsten 80 år gammel.»

Sitat slutt.

Men tilbake til Halvor Torgersen på Ophuus og Live Olsdatter.

Halvor Torgarson fikk ikke leve et langt liv som bonde og jordbruker på Ophuus da vi fant han død bare 59 år gammel. Det kan reises tvil om denne Halvor T. døde i 1805 eller i 1815, men vi kan regne med at når det står oppført gravlagt 59 år + 10.måneder + 2.uker gammel – så er ikke antall leveår+måneder+uker regnet ut av de som satt å punsjet protokollene, men at de fortløpende punsjet det som faktisk var skrevet. Så 1805 er trolig det riktigste årstall. (Med forbehold at vi har funnet rett person).

Hans far var Torgar Gjermundsen skal være født i 1711 på Westgaard, Åmot Store Elvedal og hans mor var Marit Engbretsdatter, født i 1714. Torgar og Marit ble gift i 1735 og fikk seks barn sammen hvorav Halvor var nr.3  og eldste gutt i flokken. Ut fra kilden kan man lese anene til dette ekteparet langt bakover i tid. Vi aner i denne sammenheng at man på Sønstu Ophuus var godt kjent med forholdene på Westgaard og hva de drev å forske på der –  utover jordbruk.

Live Olsdatter ble født like på nyåret i 1744 på Øgle i Store Elvedal og ble døpt 26.januar. Vi får opplyst at hennes foreldre var Ole Larsen og Live Iversdatter på gården Øgle i Åmot, Hedmark. Øgle gård ligger ikke langt unna gårdene Ophuus og Westgaard – så på den tid hoppet man bare over steingjerdet for å finne seg en partner. Til fots var eneste muligheten for å bevege over avstander, om du da ikke eiet en hest – og det var de færreste.

————————————————-

(Her en link til BrittN sin slektsblogg. Hun er oppvokst i Raumadalen).

 

EOF