Ole Olsen fra gården Nora i Romsdal

Om opphavet til vår slekt på DEVOLD, Gnr 22 Bnr.1 i Grytten – og hvem som førte gården videre fram til idag.

Sist red: 19.09.2013 (presiseringer)

Ole Olsen ble født 15. September i 1758 på gården Nora og ble båret til dåpen den 17. September samme år og konfirmert i Gytten kirke 21.08.1774. Vi har ikke funnet når og hvor han giftet seg – men vi vet han giftet seg med Birgithe (Brit) Endresdatter fra Skiri(d), født i 1759, døpt 10. Desember samme år. Ole Olsen vokste trolig opp på Soggereiten etter 1763 og flyttet senere med hustru til gården Venge omkring 1780, før han som leilending tok over driften av gården Devold i 1785-86.

Brit Endresdatter sine foreldre var Endre Amundsen, Skirid, født i 1718, død i 1784, (66år) – gift med Marithe Nilsdatter, Fladmark, født i 1720, død i 1771. Giftemålet sto i Kors kirke den 4. November i 1744. Disse to skal ha vært i slekt, slik mange ektepar var på den tid. Ekteparet fikk 6 barn, hvorav Birgithe var yngst.

(Jfr. Fra Raumadalsfolket, sitat: 4j. MARITH NILSDTR. FLADMARK, f. 1720, d. 1771. G. 4-11-1744 i Kors Kirke m. slektning, gdbr. Endre Amundsen Skiri, f. 1718, d. 1784, 66 år. Etterslekt, Skiri II, 5a. side 191).

 

Gårds- og Slektshistorikk:

Ole Olsen Nora sine foreldre var Ole Andersen, født i 1723, gardbruker på Nora, gift med Ingrid Stensdatter, SoggeReiten, også født i 1723. Disse giftet seg 25. Oktober 1751 i Grytten kirke.

Før vi går videre skal vi se litt nærmere på Ole Olsen Nora sine foreldre og hvordan gårder skiftet eiere.

Soggereiten

På kartet ligger gården «Nora» til høyre og «Soggereiten» til venstre.

Ole Olsen Nora sin far var Ole Andersen og hans farfar var Anders Olsen på Nora, født i 1656 – død i 1727 med hustru Marit Olsdatter.  Vi har ikke funnet ut hvor hun kom fra eller når de giftet seg, men vi har funnet at hennes skifte var i 1678 – så det var nok året hun døde.

(Om gamle måle-enheter/vekt mv. se: denne wiki-siden eller denne).

Nora-gård 2012

Nora-gård i Romsdal anno 2010

Anders Olsen Nora fikk skjøte på gården Nora 03.07.1716 på 2pd 16mk. og 40rd. av gården.  Skifte etter han skjedde 22.01.1728 – etter han døde i 1727. Anders fikk bare sønnen Ole Andersen med Marit Olsdatter. Skifte etter Marit var 01.09.1718.

Anders giftet seg andre gang med Marit Henriksdatter f.1678 – d.1755. Som enke gifter hun seg igjen med Knud Erichsøn Nora. Marit og Knud døde med 4 dagers mellomrom i 1755.

Sønnen Ole Andersen Nora fikk skjøte 28.12.1742 av sin stefar Knud Erichsøn på 2pd 16mk av gården Nora. Ole Andersen Nora skjøter denne eiendommen 12 år senere til Børre Olsen Nora den 08.07.1754. Ole Andersen får den 06.10.1763 auksjonsskjøte på 1v og 1pd 6mk i gården SoggeReiten og får videre skjøte på 1v og 18mk av gården fra fogden Ole Alsing.

Inger Stensdatter fra Sogge Reiten var enke da hun giftet seg med Ole Andersen i Grytten kirke 26.10.1751. Hennes stamtavle finnes under Sogge Reiten 1 i slektsboka «Raumadalsfolket». Hun er datter av Sten Olsen SoggeReiten (1673-1761) og Ane Justdatter Setnes (1695-1733) og tidligere gift med Arne Pedersen SoggeReiten (1717-1750). Ole Andersen Nora og Inger Stensdatter fikk tilsammen 7 barn, men i slektsboka «Raumadalsfolket» av H.O.Røvig er det bare notert 5 barn.

Vi har foreløpig funnet at Ole Andersen Nora er 78 år og kårmann/enkemann i 1801, men når han døde og ble begravet har vi ikke. Vi kan imidlertid dokumentere at Ingrid Stensdatter SoggeReiten døde  på Soggereiten i 1785 og ble gravlagt 9. Mai 1785 i Grytten. Det er noe som kan tyde på at ekteparet flyttet fra Nora og tok over driften av Soggereiten etter 1763.

Ekteparet fikk disse barna:

 1. Arne Olsen Nora, f. 1752 – d. 1826
 2. Anders Olsen Nora, f. 1755 – d.1834
 3. Ole Olsen Nora, f. 15.02.1758 – d. 15.02.1827 – ble oppsitter på Devold
 4. Knud Olsen Nora, f. 1762 – d. 1763, døde under1 år gammel.
 5. Knud Olsen Nora, f. 1764 – d. 1828

Den 09.12.1777 skjøter Ole Andersen Nora 2v og 2pd og 8mk av gården Soggereiten til eldste sønn Arne Olsen og får kårbrev for seg og sin hustru.

Den 06.02.1781 skjøter han gården Isterdalen til sin yngre sønn Ole Olsen Nora nå bosatt på Soggereiten.

I slektsboka «Raumadalsfolket» er det notert 10 barn etter Ole Olsen fra Noa (senere Soggereiten, Venge og videre Devold) – og Birgithe Endresdatter Skiri. Ole Olsen, Nora (nå bosatt på Soggereiten) er notert som gardbruker på gården Venge fra 1780.

Raumagårder

Det er ikke langt mellom gårdene i nedre Raumadal

 

Da han fikk skjøte på 1v og 2pd og 12mk i gården fra Sten Pedersen Five Isterdalen som han fikk av sin far, pantsatte han for 200rd til sin svoger Nils Endresen Monge i 1789.

Ole Olsen og Birgithe (med to barn) flytter fra gården Venge til Devold som leilendinger omkring 1785-86. En leilending er en bygselmann, ifølge Christians 5s Norske Lov 3–14. en leier av gårdsbruk, i alminnelighet på livstid. Bestemmelsene om leilendinger er falt bort ved lov om forpaktning av 25. juni 1965. Jfr. bygsel , landskyld m.v.. Ved folketellinga i 1801 finner vi Ole Olsen registrert som gardbruker og gjestgiver på nedre Devold (gnr.22 bnr1).

Ole Olsen Nora døde på Devold den 15. Februar i 1827 og ble gravlagt i Grytten den 23. Februar i 1827. Hans hustru Birgithe Endresdatter Skiri døde 19. Juli i 1837 og ble gravlagt 27. Juli samme år.

Følgende barn er registrert:

 1. Ole Olsen Venge, født 1781
 2. Endre Olsen Venge, født 1784 – død 1866. Tok borgerskap i Ålesund
 3. Anders Olsen Devold, født 1787 – død 1827
 4. Niels Olsen Devold, født 11.005.1790 – død 10.11.1872 – Stamfar
 5. Amund Olsen Devold, født 16.01.1793 – død ??
 6. Ingerid Olsdatter Devold, født 21.12.1793 – død ??
 7. Marit Olsdatter Devold, født 09.10.1796 – død 24.05.1881
 8. Ole Olsen Devold, født 10.05.1799 – død 14.06.1799
 9. Ole (litle) Olsen Devold, født 08.08.1800 – død 13.02.1860 på Flisholmen i Ålesund.
 10. Berret (Brit) Olsdatter Devold, født 1804 – død 15.04.1856 – ble ny oppsitter på Devold

 

Nedre-Devold-1850

Nedre Devold (Gnr.22 Bnr.1) ca. år 1850. Trolig er det Halvor Olaus Pedersen (1832-1916) som vokter inngangen.

Av navnene på Ole Olsen og Birgithe (Brit) sine barn – ser vi at de først bodde på Venge, senere Devold. Sønnen Anders ser ut for å være den første som ble født på Devold.

Her en nedtegnelse i henhold til gammel bibel og andre opptegnelser av Niels Olsen Devold og sakfører Peter Anton Devold:
«Ole var så vidt vites fra Soggereiten i Grytten og Brit fra Skiri(d). De bodde som leilendinger på storgården Devold. På den andre gården Devold bodde foreldrene til inspektør Peder Annæus Devold som var en fetter av Niels Olsen Devold og som var gift med Anne Christie – en søster av president Wilhelm Fredrik Koren Christie.»

I følge skifte etter Ole Olsen SoggeReiten i 1829 var han da gårdbruker og gjestgiver på nedre Devold. Birgitte (Brit) skiftet 10 år senere. Storgården Devold var på den tid markedsstedet i Romsdal.

Barna reiste fra Devoldgården, hver til sitt, utover i første halvdel av 1800-tallet – bare yngste barn Berret (Brit) Olsdatter Devold, født 1804 – død 15.04.1856 – ble boende på Devold (se lenger ned).

I 1801 var Endre Olsen Devold i tjeneste hos Nils Endresen Monge i Grytten, dvs. morbroren. I 1816 var han i Grytten da han giftet seg med Ingeri Mortensdatter Venge i 1790. De fikk barnet Berit sammen. Ikke lenge etter flytta Endre til Ålesund der han bodde på Grimmergård som baker, senere kjøpmann og fikk borerskap i 1827. Endre Devold døde i 1865 og har så vidt vites ingen etterslekt.

Vi har også dokumentert at Niels Olsen dro til Ålesund i 1818 og at begge disse brødrene tok borgerbrev der i 1827. 

————————

Oppsittere på Devold (Gnr.22 Bnr.1) etter at Niels Olsen og Endre Olsen flyttet fra Devold og slo seg ned i Ålesund som forretningsfolk (Borgerbrev 1827):

Berret (Brit) Olsdatter Devold, (født 1804 – død 15.04.1856), ble værende på Devold og giftet seg med Peder Halvorsen fra Sogge Østigård, (født 02.04.1800 – død 30.11.1885). Paret giftet seg i Grytten kirke den 26. Juni 1826.

Ekteparet fikk hele 8 barn, 4 jenter og 4 gutter:

 1. Berith Pedersdatter Devold, født 18.12.1826 – død ??
 2. Berith Pedersdatter Devold, født 26.09.1829 – død 11.05.1896 i Kr.sund N.
 3. Halvor Olaus Pedersen Devold, født 01.03.1832 – død 10.03.1916 – ble ny oppsitter.
 4. Margarethe Pedersdatter Devold, født 08.07.1834 – død 31.05.1901 på gården Fiva
 5. Ole Pedersen Devold, født 10.02.1837 – død ??
 6. Peder Pedersen Devold, født 02.04.1840 – død 11.08.1911 – ble kjøpmann i Ålesund
 7. Ane Pedersdatter Devold, født 09.12.1842 – død ??
 8. Edvard Pedersen Devold, født 21.06.1848 – død 28.11.1894 – emigrerte til Australia.

Av disse kom 2 til Ålesund, Edvard (1848) og som senere emigrerte til Australia og Peder Devold  (1840-1911) som ble kjøpmann på Olsplass og grunnla «The Peder Devold Oil Company».

Peder bygde også den som nå kalles «Bersetbua». I Bergen 1876 ekta Peder Devold datter til søskenbarnet, kjøpmann Olaus Devold i Kr.sund N. Louise Johanne Devold (1852-1908) som var pleiedatter hos Johs.Bache. Peder og Louise fikk 5 barn: Henriette Augusta Gude i 1877, Johannes Bache i 1879, Bergljot i 1880, Peder Olaus i 1882 og Aslaug i 1884.

Eldste sønn Halvor Olaus Pedersen Devold (1832 – 1916) ble ny oppsitter på Devold. Han ble døpt den 23. Mars 1832 i Grytten kirke. Han gifter seg 25. Juni 1863 i Grytten kirke med Brith Asbjørsdatter fra Omem, født 18. Januar 1835 i Grytten. Hun ble døpt den 22de i samme måned.

Ekteparet fikk også hele 8 barn, 6 jenter og 2 gutter.

 1. Berit Halvorsdatter Devold, født 07.12.1865 – død ??
 2. Guraa Halvorsdatter Devold, født 11.03.1867 – død ??
 3. Petra Halvorsdatter Devold, født 16.11.1869 – Emigrert til Minnesota USA – i 1913 i Colorado
 4. Peder Halvorsen Devold, født 02.04.1872 – død ??  – ble ny oppsitter
 5. Hanna Birgithe Halvorsdatter Devold, født 20.06.1874 – død ??
 6. Anne Halvorsdatter Devold, født 26.12.1876 – død 26.12.1876 etter 8 timer.
 7. Anne Halvorsdatter Devold, født 04.02.1878 – død 16.02.1888, 10 år gammel
 8. Asbjørn Halvorsen Devold, født 24.04.1881 – Emigrert: Denver Colorado Usa (i live 1930)

Peder Halvorsen Devold, ble døpt 19. Mai i 1872 og han giftet seg i Grytten kirke med Marie Endresdatter fra Stueflåtten, født 29. August 1877 på Lesja og døpt 23. September samme år av foreldre Endre Stueflått, født i 1840 og Marit Pedersdatter, også født i 1840.

Peder Halvorsen og Marie Endresdatter er notert for 4 barn:

 1. Harald Bredo Devold, født 02.08.1903 – død ??  – ble ny oppsitter
 2. Enok Markus Devold, født 13.07.1906 – død ??
 3. Petra Marie Devold, født 21.03.1910 – død ??
 4. Brith Margrethe Devold, født 27.12.1916 – død ??

Harald Bredo Devold ble brakt til dåpen 13. September 1903 i Grytten kirke og han giftet seg i Grytten kirke med Petra Silseth fra Voldøyfjord i Aure kommune. Disse er foreldre til dagens oppsitter på Devold. Ekteparet fikk disse barna:

 1. Marie Devold, født 06.09.1942 –
 2. Per Devold, født 14.09.1947 – registrert som gardbruker og gjestgiver på Devold.

________________________

Jfr. Om anegården Devold 

og om Gjestgivergården

og om Nora gård

________________________

 

EOF