Aage Hanssen Holm – Statsmusikant

Åge Hanssen Holm (1730-1791) – g.m.  Pouline Povelsdtr. Holter (1743-1789) bosatt i Kongsberg var foreldre til Marthe Dorthea Holm som giftet seg på Borøy med skipper Jens Jensen d.y. i 1871.

Aage Hanssen Holm var den siste statsmusikant på Kongsberg i en rekke av 4. Nevø av sin forgjenger Jørgen Otto Ader (1705-1761) fra Eidsvoll. Aage hadde vokst opp hos onkelen.

I 1725 får Kongsberg sin første kjente stadsmusikant, Johan Bruckner. Den neste er Gulbrand Hansson Grønnevold fra Sandsvær (1705-1743). Når han overtok, vites ikke, men han hadde embetet til 1738. Da erkjente Kongelig Musichus Instrumentalis udi Christiania, Henrich Meyer at Jørgen Otto Ader skulle overta. Jørgen Otto Ader (1705 – 61) hadde embete fram til sin død. Åge Hanssen Holm overtar så i 1761.

Åge fortsatte i kirketjenesten og embede med samme lønn som sine forgjengere. I 1773 bekrefter han på en liten seddel at ”Følgende Kirkens Instrumenter er under min varetekt Nemlig: trende Trompeter med Basuner og Sinke”, typiske kirkemusikkinstrumenter på 1700-tallet.

Stadsmusikantene var sentrale i norsk musikkliv på 1600- og 1700-tallet. Ordningen gikk i korthet ut på at en musiker kunne søke kongen, eller magistraten i en by, om å få enerett til alt spill mot betaling innenfor et geografisk avgrenset område. Stadsmusikantordningen gjaldt i utgangspunktet de største byene, men ble etter hvert utvidet til å omfatte et betydelig omland. Ordningen satte sterke begrensninger for lokale spillemenn. De risikerte å bli trukket for retten dersom de spilte i bryllup eller andre sammenkomster. Stadsmusikantene vernet strengt om privilegiet sitt.

De fleste stadsmusikantene kom gjerne fra Danmark eller Tyskland. En stadsmusikant hadde en læretid på opptil 5-6 år bak seg. Det var allsidige musikere som trakterte både blåse-, stryke- og tangentinstrument. De var fortrolige med den klassiske kunstmusikken, men spilte også samtidens moderne danse- og underholdningsmusikk.

Holm holdt fram som stadsmusikant til 1784. Da ble han, om enn motvillig, avløst av Bergsyngerkoret, et orkester med 12 instrumentalister. Med dem fikk Kongsberg sitt første byorkester, blant annet finansiert gjennom dugnadsarbeid fra gruvearbeidere. Med det var i praksis stadsmusikantordningen en saga blott. –

 

Kilder:

a) http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Stadsmusikant

b) http://www.uia.no/no/portaler/aktuelt/nyhetsarkivet/disputerer_paa_historiske_stadsmusikanter

c) da.wikipedia.org/wiki/Stadsmusikant –

d) http://www.kongsberg-spelogdans.no/kirkekonsert-09.htm

e) Aftenposten 8.Januar 1991 side 49

http://www.geni.com/people/Aage-Hansen-Holm/6000000014111059676

—————————————–

EOF