Fars-arven fra Søndre Land

 Sist red: 17.02.2013. 
 I 1791 skjedde noe på plassen Wigen under gården Grime (Gnr.1, Bnr.2) i Søndre Land i Oppland. Det var ekteparet Christopher Jensen (1763 -1844) og Kari Tostensdatter (1767 – 1838) som hadde fått lov til å bygge og bo der så lenge de kunne utføre arbeid på Grime gård. Hvem var disse to personene og hvor kom de fra?

Det skulle ikke gå mer enn 2 generasjoner før plassen ble fraflyttet og gikk tilbake til Grime gård.

Husmannsplassen «Wigen» under Grime gård bygget i 1791. Foto anno 2005

 

Nordre og Søndre Viken grenser mot Randsfjorden
Området grenser til Randsfjorden

Området «Wigen» er nevnt som «Grime-eje» – altså den gang eiet av Grime gård. Gården og stedet grenser ned mot Randsfjorden, like ovenfor Horn, hvor det også er et ferjeleie idag.

På kartet ser vi at Randsfjorden gjør en bukt eller vik (herav Viken) hvor plassen ligger. Tidligere var dette et større område, men på kartet vises Nordre Viken og Søndre Viken hvor det ligger tre hus. Huset til høyre er en nyere hytte, og flere vil det komme, iflg. Peder Lomsdalen som er nabo.

 

Det gamle hovedhuset står fortsatt

Søndre Wigen – de to til venstre på kartet – sto der fortsatt, utrolig nok. De var rimelig godt tatt vare på ved at de i første halvdel av 1900-tallet var blitt kledd med plank utenpå det gamle tømmeret. Dette kunne vi se ved at hus-hjørnene stikker ut slik det gjør på tømrer som er kledd igjen – og det finnes tilsvarende midt på husets langside. Dette forteller at det også midt i huset er en tverr-gående bærevegg av tømmer.

 

Vippe-stangen ved brønnen

 

 

Det hadde vært flere hus på plassen, bl.a. en stor låve, men den var borte. Bare ett av uthusene sto der fortsatt. Hva det ble brukt til kan vi bare gjette, kanskje var det her geitene holdt til. De var viktige deltakere for å holde plassen åpen for trær og busker. På kartet kan vi fortsatt se konturene av hvor stort område som ble dyrket. I 2005 var her svært gjengrodd, men det var ikke vanskelig å se at man er igang med å rydde og gjøre klart for en større hytte-utbygging.

 

wigen_2a

Den gamle husmannsplassen ligger vakkert til ved Randsfjorden. I 2007 ligger huset midt i hytteområdet.

Hvem var Christopher Jensen ?

Hvor Christopher Jensen ble født og døpt har vi foreløpig ikke greidd å spore, men vi tror han kom oppover Randsfjorden fra områdene omkring Nes / Lunner.

Vi finner han i folketellinga for 1801 nevnt som husmann med jord, under Grime gård, søndre Land. Han kom da fra gården Sand (jfr. dokument) og var trolig tjenestegutt der. Han skal da ha blitt født i året 1763 og er iflg. Folketellinga i 1801 da 38 år.

Dette rimer dårlig med nedenstående dokument fra daværende Lands Museum (LM) på Dokka, om at han var født i 1744. I protokollen fra gamle Fluberg kirke finner vi en Christopher Jensen konfirmert i myndig alder den 6.oktober 1783. Da kom han fra Landåsen ovenfor Hov i Land.

(Her er flere forvirrende tall – trolig fordi det i Nordre Land var født en med samme navn (en militær kar). Iflg. nedenstående påskrift skal det være 20 år mellom dem.

Dokument fra LM på Dokka

Dokument fra LM på Dokka

Vår Christopher Jensen forlovet seg 24.januar 1791 og giftet seg måneden etter med Kari Torstensdatter fra Grime-eiet den 23.februar 1791 i nye Hov Kirke. Som vitner til dette giftemålet står oppført Kield og Henrik, fra Grime gård.

Dette kan tyde på at foreldrene hans ikke var tilstede. Christopher Jensen ble så husmann med jord på Wigen og fikk bli til Søndre Grime (Gnr.76 Bnr.2), senere Nedre Wigen (Bnr.4) slik Bygdebok nr. 5 for Land forteller. At Christopher døde der i «1844 ca.86 år gammel» gjør det noe tvilsomt om når han skulle ha blitt født – da han eller ville blitt 100 år gammel. Vi har funnet at Christopher ble Gravlagt 4. Februar i 1844.

Kildeinformasjon:
Oppland fylke, Land, Ministerialbok nr. 5 (1765-1784), Konfirmerte 1783, side 162-163.
Oppland fylke, Land, Ministerialbok nr. 6 (1784-1813), Trolovede 1792, side 130.

 

 Og hvem var Kari Torstensdatter ?

Familien til Kari Tostensdatter fra Sand gård

Kari Tostensdatter ble født 23. Januar i 1760 på Sand gård i Søndre Land. Hun var førstefødte datter av datidens mektige gårdeier Tosten Olsen på Sand, gift med Anne Knudsdatter, født i 1730. Ifg. Bygdebok 5 fra S.Land eiet Tosten Olsen på den tid flere parter og driftet flere gårder rundt øvre del av Randsfjorden. Hans far, Tore Olsen, sin gravplass tett ved Hov kirke står der fortsatt med sitt store monument. Som parets førstefødte fikk Kari spesiell oppmerksomhet, selv om det var førstefødte gutt, Ole Olsen, som etter tradisjonen tok over eierskapet etter faren og drev Sand gård videre.

Da Kari Tostensdatter oppdaget at hun var gravid sånn rett før jul i 1790, måtte hun ikke bare gifte seg, men familien hennes sørget også for at datteren og mannen fikk sitt eget bosted. Med en part i Grime gård fant Tosten Olsen et høvelig område nord for Grime. Området hadde navnet «Wigen» da Randsfjorden hadde en bukt ved stedet. Her kunne de få bygge og bo mot å arbeide på Grime med husmannskontrakt. Forlovelsen med kommende svigersønn ble så annonsert fra kirkebakken på Hov 24.januar 1791.

Bryllupet sto 23. Februar 1791 – ikke i gamle Fluberg kirke (som ble bygget i 1727) – men i nye Hov kirke, bygget i 1789 – og som i mellomtiden var blitt erstattet som sognets hovedkirke. Festen sto ganske sikkert på Sand – men det underlige er at kirkeboken på den tid ikke har notert hvem som er brudeparets foreldre og om de var til stede – noe som var høyst vanlig. Som regel var foreldrene også ført som vitner til slike lykkelige begivenheter – men nei – det er notert to andre vitner – Kield og Henrik Grime. Disse to herremenn finner vi på gården Grime i 1801, Henrich Michelsen som husbonde og gardbesitter 38 år gammel. Vi finner også en Kjeld Anstensen Grime (1737-1817) 64 år gammel – som forøvrig er en av stamfedrene til nåværende eier av Grime (Lars Arnstein Grime).

 

De første barna på «Wigen».

Første generasjon på husmannsplassen «Wigen» under Grime gård.

Anne Christophersdatter, Wigen, ble født midt på sommeren i 1791 på Grime (huset var ikke ferdig) og døpt 31. Juli samme år. Hun ble så konfirmert i Hov Kirke 20. Oktober i 1806. Desverre fikk hun ikke et så langt liv at hun satte spor etter seg. Hun døde på Wigen/Grime den 5. August i 1820, bare 29 år gammel, trolig ugift, og ble gravlagt på Hov kirkegård den 13. August samme år.

Hans Christophersen, Wigen, ble født 16. Februar 1794 på Wigen og døpt den 23de i samme måned. Trolig har denne gutten dødd som barn i tidlig alder da vi til videre ikke har funnet flere data på han.

Mari Christophersdatter, Wigen, ble født senhøstes i 1796 på Wigen og ble båret til dåpen den 11. Desember samme år. Også dette barnet fikk en kort levetid. Mari døde året etter i Oktober 1797 og vi finner henne gravlagt 13.Oktober samme år.

Tosten Christophersen, Wigen, ble født høsten 1798 på Wigen og døpt 19. August samme år. Han ble konfirmert 26. Oktober i 1812 i Hov kirke og giftet seg i samme kirke den 1. April i 1825 med Kari Pedersdatter fra Sand gård. Som det første guttebarnet var det, etter datidens tradisjoner, et naturlig pålegg at han skulle drive husmannsplassen videre – hvilket han da også gjorde. Tosten døde på Wigen den 7. Februar 1870, 72 år gammel og er vår stamfar. Tosten og Kari fikk 8 barn – alle er gjort rede for som «de siste barna på Wigen».

Mari Christophersdatter, Wigen, (er oppkalt etter sin tidlig avdøde søster) – ble født tidlig på nyåret i 1803 og ble båret til dåpen i Fluberg kirke den 29. Januar 1803. Hun ble konfirmert den 20. Desember i 1819 og hun giftet seg med Peder Olsen, Hovseie den 3. Desember i 1826. Mari døde på Hovseie den 10. Juni 1885, 82 år gammel. Hun ble gravlagt på Hov kirkegård den 19. Juni samme år.

Ekteparet Mari og Peder fikk 4 barn:

 • Ingeborg Pedersdatter, Hovseie, født 21.09.1827 – død 24.04.1913. Gift med Ole Olsen fra Midtberget.
 • Ole Pedersen, Hovseie, født 27.11.1830 – død 27-12-1836. Han ble 6 år gammel.
 • Karen Pedersdatter. Hovseie, født i 1841 – død ??
 • Ole Pedersen, Hovseie, født 30.07.1842 – død 27.01.1879. Gift  i Hov kirke med Anne Matea Nilsdatter, Fallseie (Granum Nordre).

 

De siste barna på Wiken:

Andre og siste generasjon på husmannsplassen Wiken under Grime gård.

 

Det var Tosten Christophersen som tok over husmannskontrakten og driften av Wigen etter sin far, Christopher Jensen da han døde i 1844. Tosten og Kari Pedersdatter fikk hele 8 barn i huset på Wigen – og det er ganske underlig å tenke på at alle barna fikk vokse opp og danne familier – i motsettning til forrige generasjon. Barna var:

Karen Torstensdatter, født 19. Juni 1825, og døpt 10. Juli samme år. Hun ble konfirmert 10. Oktober i 1845 i Hov kirke av presten Peder Åbel og at hun giftet seg den 7.september 1845 med Lars Christian, Hollingdalen. Han var født i 1827. Vi finner videre at Karen døde på Wiken den 20. September 1894 og gravlagt på Hov kirkegård 1. Oktober samme år.

Vi har funnet to barn etter Karen og Lars:

 • Ola Larsen, født 1.august 1845 – død 7. Juni 1864
 • Karoline Larsdatter, født 28. Mai 1853 – død 13. Juni 1931, trolig ugift.
 
Petrine Torstensdatter, – nest eldste datter ble født på Wigen 14. April 1827, døpt 20. Mai av presten Peder Åbel i Hov kirke, konfirmert 2. Oktober i 1847 og giftet seg med Lars Magnus Nilsson (født i 1826) den 26.desember 1853 i Hov kirke. Paret flyttet etter dette til Kraggerudmarka i Lunner. Vi finner at hun døde 5. April 1900 på Kraggerudmarka og er gravlagt på Lunner kirkegård 14. April samme år.

 

Christian Torstensen Wiken

Christian Torstensen

Christian Torstensen, – førstefødte sønn – født 23. Mai 1830 på Wigen, døpt den 31 i samme måned/år og konfirmert i Hov kirke 28. September i 1845. Han giftet seg med Ragndi Andersdatter Smedshammer (født 23.november 1835) – den 29.desember 1861. Hun var datter av Anders Nielsen Smedshammer og Beathe Oldsdatter som bodde på Næs gård ved Røyken i Hadeland.

Christian er i Digitalarkivet for Mjønvald skoledistrikt, Næs i Gran kommune 1865 folketelling – registrert som «Logerende skrædder» med sin familie. Han losjerer hos Berthe Gudbrandsdatter som er registrert som «Husmoder med jord».

Det var dette parets eldste sønn (av 7 barn) – Torvald – som i juni 1881 først dro over til Amerika. I november samme år emigrerte så resten av familien. Christian kom tilbake fra Nord Dakota USA til Søndre Land i 1904 for å leve der resten av livet. Han døde 16. September på Sand gård (Roa på Hadeland) og ble begravet der (Jfr. egen side).

 

Anne Torstensdatter,  nr. fire i rekken – ble født 6. September 1833 på Wigen, døpt 29. September samme år i Hov kirke av presten Åbel og konfirmert i Hov kirke. Hun giftet seg med Kristofer Pedersen (født 2.februar 1838) – den 27.juli 1860. Kristofer ble født på Struksnes men familien hørte til på slektsgården Horn. Han var sønn av Peder Larsson Horn (1801) og Gudbjørt Olsdatter (1805) på Horn gård. Anne og Kristofer fikk hele 12 barn (med en stor etterslekt). Barna var:

 • Gunda Kristofersdatter, født 02.10.1860 – død ?? Gift m. Ole Hansen, Mekelborg, 5 barn.
 • Caroline Kristofersdatter, født 11.02.1862 – død 01.08.1866. 4 år gammel.
 • Tholine Kristofersdtr, født 16.09.1863 – død 06.02.1943. Gift m. Martin Hansen, Trøget. 6 barn.
 • Petrine Kristofersdatter, født 1864 – død ??
 • Lovise Kristofersdatter, født 24.11.1865 – død 1954
 • Ole Kristian Kristofersen, født 07.01.1868 – død ?? Gift m. Kari Larsdatter, Grime. 6 barn.
 • Petter Kristofersen, født 29.11.1869 – død ?? Gift m. Tolline Larsdatter, Grime. 5 barn.
 • Anton Kristofersen, født 29.11.1871 – død ??
 • Karl Kristofersen, født 28.04.1873 – død 01.04.1874. Nesten 1.år gammel.
 • Karoline Kristofersen, født 11.12.1874 – død 11.02.1877 2.måneder gammel.
 • Martinius Kristofersen, født 11.07.1877 – dødfødt ??

 

Christopher Torstensen Wiken (1836-1922)

Christofer Torstensen Wiken

Christofer Torstensen, – er andre og siste sønn gifter seg med (søsteren til Anne sin mann, Kristofer Pedersen) – Severine Pedersdatter den 17.april 1866. Hennes far er den samme Peder Larsson fra Horn gård og mor er Gudbjørg Olsdatter. Severine var da hun giftet seg – 26 år og utdannet lærerinne. Dette ekteparet er mine olderfedre i farsarven. Christofer var utdannet lærer og ble omgangsskole lærer i Land. Senere ble han som den første i Søndre Land, ansatt som lærer ved Fredheim, Ringelia skole. Det var Christofer som fornorsket navnet fra Wigen (som han skrev som barn) til Wiken og senest til Viken (Jfr. egen side).

 

Ingeborg Torstensdatter, – er datter nr. 4 og født 6. Juni 1839 på Wigen, døpt 30- April samme år og konfirmert 8. Oktober i 1854. Ingeborg var tidlig gift, bare 17 år gammel. Hun flyttet til Lunner allerede før 1865, for ved folketellingen 1865 bodde hun som tjenestepike på gården Stubhytta, like ved Sand i Lunner. I 1875 bodde hun som » logerende skrædderpige» på gården Kraggerud, Lunner.

Ingeborg giftet seg 22. Desember 1881 i Lunner kirke med smed og senere landhandler Ole Hansen på Sand. Han var født 24/9-1856 på Lunnerbakken ( Virstad-eie ), Lunner. Han døde 9. Mai 1919 på gården Sandberg, Lunner og ble begravd 16. Mai 1919 ved N. Oppdalen kapell, Lunner. Hans foreldre var Hans Andersen Lunnerbakken og Margrethe Olsdatter.

Ingeborg døde på gården Løken i Lunner 5. Mars 1928 og ble begravd ved N. Oppdalen kapell, Lunner. Ekteskapet med Ole forble barnløst så her er ingen etterkommere.

 

TollineViken

Tolline Wiken

Toline Torstensdatter, – er datter nr. 5, født 18. Januar 1842 på Wigen ble båret til dåpen 21. Februar samme år. Hun ble konfirmert i Hov kirke den 11. Oktober 1857 og gifter seg med Hans Jacobsen (født 1844) i Lunner kirke på Hadeland . Hans J. er fra Kraggerudsmarka gård på Jevnaker og driver jordbruk der i tillegg til å være skomaker. Toline og Hans var bosatt på Kraggerudmaka i Lunner fra 1875. Kraggerudmarka var en husmannsplass under gården Kraggerud i Lunner. I 1935 ble navnet Kraggerudmaka endret til Krågerud.

Ekteparet fikk hele 7 barn:

 • Milla Hansdatter, Kraggerudmarka, født 20.04.1867 – død 04.07.1952

  hans-jakobsen

  Hans Jacobsen

 • Thorvald Hansen, Kraggerudmarka, født 27.05.1889 – død 18.01.1943
 • Jørgen Hansen, Volla, født 07.03.1871 – død 06.08.1941
 • Karl Hansen, Wang, født 25.11.1873 – død 23.01.1949
 • Hans Hansen, Fristad, født 24.11.1875 – død 11.08.1962
 • Karen Hansdtr, Kraggerudmarka, født 22.04.1880 – død 25.05.1930
 • Ingeborg Hansdtr. Kraggerudmarka, født 14.06.1882 – død 12.05.1900
 Ekteparet flyttet til Kraggerudmarka i ca.1875 som husmenn. Senere, i 1892,  fikk de kjøpt plassen. Ekteparet fikk også et dødfødt barn 11.februar 1878 på Kraggerudmarka.

Toline Wiken døde på Kraggerudmarka den 28. Februar1926 og ble gravlagt på Lunner kirkegård. I Lunner finnes en stor etterslekt.

Maren Torstensdatter,  – den sjette og siste barnet på Wigen ble født 2.April 1847 og døpt 24. Mai samme år. Hun ble konfirmert i Hov kirke den 2. Oktober 1861. Vi har ikke funnet dato for når hun ble gift, men vi vet hun giftet seg med Ole Wassen, født i Juni måned i 1852.

Ole Wassen emigrerte til USA i 1883 og vi vet at Maren også emigrerte dit i 1900 til Aberdeen & Mercier Townships, Brown, South Dakota.

Ekteskapet forble barnløst. Ingen etterkommere.

——————-

Fra dansk herredømme over Norge til Svensk herredømme fikk «Wigen» til å bli «Wiken». Det ble slutt på de bløte konsonanters tid i skrift – og da ovenstående barn ble voksne var det ingen som hadde noen ambisjon om å videreføre arbeidet på plassen. Dermed var Søndre Wiken igjen på Grimegårdens hender. Og før 1905 ble «Wiken» fornorsket til «Viken» av ovenstående etterkommere. Vi ble en frittstående og selvstendig nasjon.

==========

 

EOF