Olav A. Devold (1901-1980)

 Sist reg: 07.04.2013

Olav Andreas Devold ble født 29. januar 1901 i Ørsten, sønn av daværende Sogneprest i Ørsten Harald Ophuus Devold og hustru Alida Elise Marie f. Lampe. Olav var nr. 5 i rekken av 9 barn. Olav ble han døpt den 24. februar samme år. Han giftet seg 6. august 1929 i Tromsø med Regina Emilie Augusta Klouman (født i Ibestad) og fikk 5 barn i ekteskapet:

  • Harald, født 25..juli 1930,
  • Agnes, født 23. november 1931,
  • Berit Alida, født 15. januar 1936,
  • Vigdis, født 30. november 1940
  • Finn, født 24. januar 1946.

Til høyre har vi et par bilder av Olav. Det nederste er fra «Den Norske Lægeforening» og er tatt før krigen. Det øverste skal være tatt noen år senere, d.v.s. etter 1945.

Fra Statsarkivet i Tromsø har vi fått en kopi fra Den Norske Lægeforening skrift; «Norges Leger, 1996″, Bind I, som skriver (sitat):

drlegeOAD-tromsøMen psykiatrien sto han nær, så i 1947 finner vi han som ass.lege ved Ullevål sykehus, psykiatrisk avd. Nå får Olav stilling som Tilsynslege i Troms med plassering ved Tromsø sentral-sykehus, provisorium Psyk.avd. Her er han i arbeid de neste årene fra 1948-58 og som Overlege samme sted fra 1958-61. I den første perioden også som fungerende spesiallege ved St. Elisabeth Hospital i Tromsø. Fra 1961 til 1970 som Direktør og Overlege ved Åsgård sykehus.

Olav Andreas hadde flere studiereiser, bl.a. til Danmark og Sverige i 1959, Tyskland og Østerrike i 1961, England i 1966 og i 1970 Formann og Initiativtaker for sykehus for alkoholister «Håkøy» og «Skattøra».

Olav ble slått til Ridder av St.Olavs Orden i 1970. (sitat slutt).

Fra boka «Tromsø Bys Historie», Bind 3, side 703 har vi sakset nedenstående bilde og tekst (sitat):

En veldig vinning for byen og fylket var anlegget av Åsgard psykiatriske sykehus. Etter at tyskerne i 1942 hadde tatt Rønvik sykehus og i 1944 brent Hammerfest pleiehjem, måtte sinnslidende nordfra sendes til Sør-Norge. Troms og Tromsø sykehus hjalp imidlertid best mulig med sin psykiatriske avdeling.

Heldigvis vedtok Stortinget i 1947 å bygge et anlegg for Troms og Finnmark. Staten kjøpte året etter eiendommen Åsgård på 800 mål. Etter at en plan om bygging på Bymyra var oppgitt, begynte arbeidet på Åsgård i 1956/57.

Første byggetrinn, to paviljonger med 170 senger, ble overlevert ved den offisielle inn­vielsen 11. oktober 1961. Økonomiavdeling med hovedkjøkken ble ferdig før jul 1962. Bygget rommet også en prektig festsal, som har vært til glede for anlegget og for hele byen. Staten overdrog fra 1. jan. 1962 Åsgård til fylket og byen, som har ført utbyggingen videre. Sykehusets overlege og direktør har har hele tiden vært Olav Devold. (stitat slutt)

Da Olav gikk av med pensjon, flyttet ekteparet til Kristiansand S. hvor sønnen Harald praktiserte som lege. Her døde Olav den 2. mai i 1980 og ble gravlagt der. Hans hustru Regina døde den 23. desember 1997.

——————-

Informasjon, tekst og bilder tilsendt fra Statsarkivet i Tromsø. Brev datert 26.05.2011 fra Sidsel Marie Gaare Blix e.f. / Prosjektleder – som skriver: «Vi har arkivet etter Åsgård sykehus, men som du nevner så gir ikke det noen spesiell informasjon om direktør Olav Andreas Devold som person«.

=============