Olav Viken – Dekoratør

Olav Viken, født 13. juli 1877  i Søndre Land, sønn av Christofer Torsteinsen Wiken (1836-1922) og Severine Pedersdatter (1840-1913) fra Horn – var nr.5 i rekken av 8 barn. Han var en nevenyttig og kreativ gutt i oppveksten og fikk i 1896 lærlingeplass hos skiltmaler Ole Pedersen i Oslo, en læretid han hadde fram til 1901.

Så gikk han Håndverks- og Kunstindustri-skolen og videre på Knut Bergsliens maler-skole i Oslo. I denne tiden traff han Thora Aasen (1878-1962), datter av Lærer Lars Mikkel Aasen og Pauline Andersdatter. Olav og Thora giftet seg 12. mai 1902 og fikk 4 barn: Kaare Viken (1905-1936) som ble 7 ganger norgesmester i enkeltmannsturn 1929-1935 (gymnastikklærer i Ålesund), Sigrid (1904-1993), Ragnhild Pauline (1912-2002) og Liv Torbjørg (1907-2003). Olav tok svennebrev i 1905 og var så dyktig at han ble – fra samme år – lærer i frihånds- og fagtegning ved Lillehammer Tekniske Aftenskole hvor han så mottok Håndverksbrev i 1911.

Fra samme år forestått maling og dekorasjon av de landskjente Lunde-møbler i Lillehammer. Olav ble også formann i ligningsnevnden samme sted og varamann til Lillehammer Sparebanks forstanderskap – begge viktige og sentrale samfunnsoppgaver på den tid. Søker vi opp Olav i 1910-tellingen får vi en oversikt over familien på det tidspunkt. De bor i Storgaten 141 i Lillehammer. Olav hadde sitt verksted i det som ble kalt «Presterudgården» i Storgata hvor han foresto dekorasjoner for Lunde-møblene. Yrkesmessig står han oppført i 1910-tellingen som malersvend, tegnelærer (v. Teknisk aftenskole).

 

Olav hadde i tillegg til sitt yrke som dekoratør for produksjonen av Lunde-møblene også en stor produksjon av oljemalerier som hans arvinger har visst å ta vare på. Han ble antatt på Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen i Oslo Kunstforening i 1899 og var medlem av Unge Kunstneres Samfund. Vi har ikke fått bekreftet fra hvilket år han ble medlem av UKS (Jfr. fotnote).

Håkon Eng skriver i sin omtale «Byminner» om Olav Viken: «Han hadde en artisktisk sans for farver til stor glede for maleren Lars Jorde som også hadde tegnet noen av disse originale møbler».

I samme omtale skrives det at malermester Gustav O Gustavsen gikk i malerlære hos Olav Viken og etter at Gustav fikk handverksbrev i 1933, ble han hos Olav i mange år før han kom igang med egen bedrift i «Dovregården» i Lillehammer.

Olav Viken debuterte på Høstutstillingen i 1899 (kat.nr. 344) med et bilde kalt «Solskinn«. Etter den i katalogen oppgitte salgsprispris, kr. 30, dreier det seg sannsynligvis om en tegning, eventuelt en akvarell. Han døde 11. juli 1937 i Lillehammer.

—————————

(Kilder: Håkon Eng, artikkel «Byminner» 1982. – Victor Prudz 1938 «Norges Håndverkere» 3D II. En takk for god hjelp også til Sigrun Knutrud, Hamar 2003. Her er to linker som omhandler Lundemøbler.
 Om Th.Lunde’s kunstmøbeler 1913-1937,
 Se også dette sammendraget.
 En e-mail fra nasjonalmuseet sier:
Jeg har sjekket våre kilder vedrørende Olav Viken. Den eneste kildereferansen vi har, oppgir at Olav Viken deltok på Høstutstillingen i 1899. Men han er ikke nevnt i Høstutstillingens katalog, så jeg kan ikke bekrefte denne opplysningen. Det er mye mulig at han ble medlem av Unge Kunstneres Samfund fra 1923, men da var vedkommende allerede 46 år.
 
Vennlig hilsen
Anita Kongssund
Kurator Cand.philol.
Bibliotek og arkiv
Curator Library and archive
Tlf +47 21 98 21 65
anita.kongssund@nasjonalmuseet.no
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
The National Museum of Art, Architecture and Design
P.b 7014 (St. Olavs plass),  NO-0130 Oslo
www.nasjonalmuseet.no