Mors-arven fra Ålesund og Bergen

Sist red: 05.04.2013

Skulle jeg skrive om mors aner så ville det vært «naturlig» å skrive om alle Devold’ene bakover i tid. Men det ville jo være en mannlig arvelinje, så det skal jeg la være her på denne siden og heller konsentrere meg om hennes mors slekt som var «Lampe-slekten» fra Bergen. Det skal være Bergenske tradisjoner i dette Lampe-navnet og jeg kan ane både handelsstand og mesterlaug. Det kan bli en spennende reise i Data-arkivene.

(Det er pr.mars 2011 totalt 191 personer med etternavnet «Lampe». Det betyr at navnet er beskyttet og kan ikke brukes av personer uten godkjenning).

Alida Lampe f. Devold

Devoldhuset, Skaret

Gamle Devold-huset i Skaret

Etter eget utsagn kom – den 18. januar 1904 – min mor (bildet til venstre) Alida Lampe f. Devold til verden i det gamle Devold-huset i Skaret, Ålesund. Hun gikk under tilnavnet Ali.

Alida sin far var Sogneprest Harald Ophuus Devold (1863-1949) og hennes mor var prestens andre kone Alida Elise Marie f. Lampe (1867-1940). Alida Elise var utdannet fysoterapeut i Stockholm, Sverige, men det er ikke kjent for meg om hun fikk bruk for sine kunnskaper i profesjonell sammenheng. Alida Elise ble født i Christiania den 2.de august 1867.

Ålesund etter brannen i januar 1904

Den tyske Keiser Wilhelm med sin eskadre kom byen til unsetning etter brannen.

Foto viser Ålesund by like etter bybrannen i 1904. Ute på havnen kan vi se den tyske eskadre til keiser Wilhelm som kom byen til unsetning. (Klikk på bilder for optimal størrelse).

bybrann

Lange køer etter bybrannen

Prosten skriver at Alida er født i Ørsten den 18. januar 1904 – og det er kanskje naturlig. Han var ansatt som Sogneprest i Ørsten fra 1900 til 1906 så vi mener å ha belegg for at familien tok turen hjem til Ålesund da fødselen nærmet seg. Da Ålesund by brant natt til den 23. januar måtte samtlige forlate byen i hui og hast. Alida var da bare 4 dager gammel.

Følgende «sannhetskilde» for hendelsen har vi i boken «Stamtavle over en norsk slegt LANDMARK», trykt i «Centraltrykkeriet Klicheer fra A/S Kemigrafia 1924″ – side 51; – Sitat: «Under hvilken hun og moren trilledes avsted i en trillebør» -Sitat slutt. En mer varm velkomst kan man vel ikke få, og sognepresten med familie måtte nok returnere til embede i Ørsten litt før de egentlig hadde tenkt.

Alida Lampe giftet seg 12. juli i 1928 med Organist og kunstmaler Einar Viken, sønn av major Peter Theodor Viken. Alida og Einar laget seg et monogram som de sydde inn i alle husets duker og handklede m.m. – en skikk som var nedarvet.

Hvor stammer Alida-navnet fra ?

Alida Elise Marie f. Lampe

Søker vi opp Alida Lampe sin mor  Alida Elise Marie Lampe (her til venstre) i Digitalarkivet for folketellingen i 1865 finner vi familien hennes – ikke i Bergen – men på Damstrædet i Christiania (Oslo). Hun giftet seg senere med prosten Harald Ophuus Devold hvor ekteparet er omtalt.

Hennes foreldre var Joachim Lampe, 35 år gammel (født 23. mars 1830 – d. ?) med yrke som Handelsfuldmægtig og med fødested Bergen og hennes mor var Alida Catharine Lampe, født 03.11.1836 også fra Bergen. Disse to var fetter og kusine.

 

Parets barn i 1865 er:

 • Jens Joakim Lampe, 8 år og født i Tromsø.
 • Beate Kristine Lampe 7 år og født i Tromsø.
 • Halfdan Lampe, 5 år og født i Tromsø.
 • Einar Joakim Lampe, 3 år og født i Tromsø.
 • Hans Lampe, 1 år og født i Christiania.
To år etter folketellingen – i 1867 – kommer:
 • Alida Elise Marie Lampe til verden.

Også hun er født på Damstrædet i Christiania (Oslo). Hennes foreldre er en «dobbel Lampe», hvilket vil si mann og kone trolig er fetter og kusine.

Alida Catharine Lampe

Alida Elise Marie sin mor het Alida Catharine Lampe hvis foto viser henne ung og nygift på slutten av 1850-tallet. Hun ble døpt i Korskirken, Bergen, 29.11.1839. Vi har funnet vigselsattesten hennes og får bekreftet at ektemannens navn er Joachim Lampe. Han er født i 1830 og står oppført med yrke «Uk» (Ungkar) og «Kjøbmand».  Alida Catharine er notert som «Jfr.» (jomfru). Begge er døpt i Korskirken i Bergen.

Joachim Lampe (1830-?) Handelsfullmektig

Joachim Lampe f. 1830

Ekteparet fikk 6 barn:

 • Jens Joachim Lampe, født 03.10.1857
 • Beate Kristine Lampe, født 22.02.1859
 • Halfdan Lampe, født 23.11.1860 – død 25.04.1893
 • Einar Lampe, født 30.01.1863
 • Hans Joakim Lampe, født 09.01.1865 – død 10.08.1942
 • Alida Elise Marie, født 02.08.1867 – død 22.05.1940
 Med personer født mellom 1801 og 1865 har Digitalarkivet få data og by på, men kirkebøker i dette tidsrommet blir vel etter hvert tilgjengelige etter som de scannes. Likevel mener vi å ha funnet ifram til Alida Catharine sine foreldre og ser at det er Hans Joachim Lampe, født 23.12 1806 i Bergen – d. 4. oktober 1878 av hjertesvikt, yrke Farver og han er gift med Beate Christine Bergmann født 20. juli 1802 i Bergen. Desverre har vi ikke kommet over noe bilde av henne og vi tror det nærmest er umulig da vi nå er i det tidsrom hvor fotografiet såvidt hadde sett dagens lys, så og si. Vi har funnet 6 barn etter Hans Joachim og Beate Christine:
 • Rasmus Lampe, født 08.09.1834 – død 26.01.1867
 • Alida Catharine Lampe, født 03.11.1836 – død 17.10.1926
 • Johan Torstein Bergmann Lampe, født 14.03.1837 – død 05.09.1858
 • Beate Cristine Lampe, født 06.12.1839 – død ??
 • Jens Andreas Brunfeldt Lampe, født 25.08.1843 – død 27.05.1900
 • Marie Magdelene Lampe, født 26.04.1845 – død ??
 Beate Christine Bergman sine foreldre har vi også funnet i 1801-tellingen for Bergen by, og de skal være Johan (Johannes) Tostensen Bergmann gift 8. mai i 1798 med Alida (Ahlida) Catrina Tistel. Han er «Hattemaker» av yrke. I 1801 er dette Johan Tosten sitt andre ekteskap og her har man gitt hustruen fornavnet Anna. Går vi til den amerikanske «Familysearch» heter hun Alida – og det velger vi å tro på. Vi har funnet 6 barn til Johan og Alida:
 • Torsten Bergmann, født 24.03.1799 – død 27.05.1872
 • Gjertrud Marie Bergmann, født 18.04.1800 – død 01.04.1801, 1.år gammel
 • Ole Tistel Bermann, født 05.06.1801 – død 1872
 • Beate Christine Bermann, født 20.07.1802 – død 25.01.1900
 • Elisabeth Catrine Bergmann, født 19.10.1803 – død 20.08.1879
 • Johan Kramer Bergmann, født 16.03.1805 – død ??

At hun av amerikanere får etternavnet «Siste«, velger vi å tro er en misstolket amerikansk versjon av etternavnet Tistel eller «Thisdahl». Johan Tosten sitt første ekteskap var med Gjertrud (Just) 20. februar 1796. dvs. to år før han giftet seg med Alida. Så vi kan vel anta at Gjertrud har avgått ved døden kort tid etter i en ulykke, sykdom eller mer trolig i barsel – for Johan Tosten gifter seg på nytt 2 år etter.

tistel-gardAlida (Ahlida) Catrina Tistel var født i Bergen 20.september i 1779 og døpt i Domkirken den 24. september samme år, døde 1. desember i 1832 og gravlagt i Domkirken 7.de samme måned. Hennes foreldre var Ole Tistel, født i 1744 på Tistel gård, Vik i Sogn. Han flyttet som ung mann til Bergen og giftet seg der med Beate Marie Cramer, født 7.oktober 1 1742 i Strandgaten, Bergen (Jfr. også Bygdebok Vik/3.II (Foto er stjålet fra boka). Av barn etter disse har vi bare funnet to jenter. Ahlida Catrine sin søster het Marthe Johanne Tistel og var født 2.august 1777 og døde 4. oktober i 1848. Far til Ole Tistel het Nils Olason Fjærestad (1714 – 1771), gift med Marta Hermundsdatter Sæbø (1718 – 1770). Dette ekteparet kom til gården fra Fjærestad i Vik/Sogn da forrige eier av Tistel ikke hadde ettekommere. Nils Olason hadde også den militære grad av «korporal».

Vi er nå på starten av 1700-tallet, så her begynner navnet Alida å dukke opp i flere, for oss, rare skrivemåter. Men «Ahl», «Ali», «Ahlida», «Alihda» eller Alida er ett og samme. Navnet dukker opp – om ikke i hver generasjon – så i annen hver. Hvis vi går enda to generasjoner kvinner bakover i tid, finner vi at:

– mor til Beate Christine heter Else Danchertsen, født i 1719, Bergen, g.m. Jan Henrichsen Cramer – og –

– mor til Else Danchertsen, heter Ahl Sandersdatter, død i 1761, g.m. Hans Danchertzen.

 

Lampe-familiene

Joachim Lampe

Joachim Lampe (1830-1895)

Her er en eldre utgave av den samme Joachim Lampe som var gift med Alida Catharine.

Det finnes mange grener av Lampe-familier. Lamp’ene nedstammer i hovedsak fra Tyskland og kom til Bergen ved Hanseater-perioden omkring 1400-1600 årene. De var stort sett dyktige fagfolk og dekket flere fagområder som f.eks. Smed, Gullsmed, Hattemaker, Farver m.v.. De aller fleste avla Borgerbrev.

Det er først i de senere århundre at mennenes etternavn har blitt ført videre ved at jentene skifter etternavn ved m.o.a. kirkelig vielse. Før det, var det fars fornavn som ble nyttet som etternavn, og det var kjønnsavhengig slik:  «Johnsdatter, Johnsen» m.v..  – Men slik var det ikke hos Lampene. Her lå det tydelig andre tradisjoner til grunn enn hva som var vanlig i tiden. Her ble «Lampe» tilført som etternavn på hele familien uten at vi har funnet ut hva som er opphavet til tradisjonen.

Joachim Lampe var sønn av  Jochum Lampe  ( f.1804 – d. av kreft 1830), gift med  Jensine Pauline Beeder f. 1806.  Jensine Pauline fikk Joachim samme år som Jochum døde, så Joachim ble enebarn.

Far til Jochum Lampe var  Rasmus Clausen Lampe ble døpt i Nykirken i Bergen 28.10.1764 – d. 12.01.1824 av et apoplectisk slag 59. år gammel, gift med Elisabeth Haglin (f. 1767 – d. 10.04.1844) den 18. Juli i 1798. Rasmus C. er da «Mester Farger».

Rasmus står oppført som fostersøn ved folketellingen 1801, 18 år gml. og ugift. Som fosterforeldre finner vi: Jacob Thanning, husfader 52 år gml. bonde handler, g.m. Emmeretze Blydt, 44år gml.  Sammen med Rasmus finner vi også en fosterdatter: Elizabeth Blydt, også 18 år ugift.

Rasmus C. og Elisabeth fikk tilsammen 6 barn:

 • Claus Lampe, født 11.10.1798 – død ??
 • Maria Magdalene Lampe, født 09.04.1800 – død 04.02.1884. 84 år gammel
 • Johan Frderich Lampe, født 28.04.1802 – død 09.07.1810. 8 år gammel
 • Jochum Lampe, født 26.06.1804 – død 25.01.1830 25 år av kreft, g.m. Jensine Pauline Beeder
 • Hans Jochum Lampe, født 23.12.1806 – død 05.10.1878 g.m. Beate Christine Bergman
 • Johan Fredrich Lampe, født 12.01.1811 – død ??

 

 Rasmus Clausen Lampe er sønn av Claus Rasmusen Lampe f.1741, døpt i Domkirken i Bergen den 23.04 samme år, gift den 20. November i 1763 med Anne Henrichsdatter. Dette ekteparet fikk 5 barn:
 • Rasmus Clausen Lampe, f. 1764 – død 12.01.1824 g.m. Elisabeth Hagelin
 • Henrich Lampe, født 1767 – død ??
 • Cathrine Mentz Lampe, født 1770 – død ??
 • Jørgen Lampe, født 1774 – død ??
 • Nielsche Cathrine Lampe,  født 1775 – død ??

Claus R. Lampe var sønn av Rasmus Clausen Lampe f. 1711, døpt i Nykirken i Bergen den 29. Novemeber samme år, gift i 1740 med Nielsche Catharina Læsøe. Han tok Borgerskap i Bergen 08. August, samme år som han giftet seg. Av yrke var han da «Skomaker» og holdt til i Pundersmuget i Bergen. Ekteparet fikk 5 barn:

 • Claus Rasmusen Lampe, født 1741 – død ??
 • Bertel Michael Lampe, født 1743 – død 15.04.1809
 • Ellen Catharina Lampe, født 1745 – død ??
 • Maren Kiøn Lampe, født 1747 – død ??
 • Jochum Kiøn Lampe, født 1749 – gravlagt 15.06.1769
 Og denne Rasmus C. Lampe var naturligvis sønn av en Claus Ramusen Lampe gift med Maria Jochumsdatter (f.1692). Claus R. finnes ikke notert født/døpt eller vigd i Bergen. Til dette ekteparet fant vi 2 barn:
 Rasmus Clausen Lampe, født 1711 g.m. Nielsche Catharina Læsøe
 • Herman Clausen Lampe, døpt 17. november i 1720.
 Spranget mellom disse barna tyder på at her er flere. Og her stopper det for oss, men så vidt vi kan forstå trådene etter å ha mottatt en kopi av «Slekten Lampe» av forfatteren «Bergljot Wiig f. Lampe/Thora Sollied). Data-eier «Stig Samuelsen» – er at våre aner høyst trolig ligger i det som kalles «Farver-grenen» til Lampe-familien. Hovedgrenen starter med Johan Lampe i 1558 med yrke Gullsmed.

Farve-grenen starter ut fra «Gullsmedene» med en person som heter Claus Henrichsen Brun f. senere enn 1683 og ble begravet i Domkirken den 26.juni 1721. Det står skrevet at han tok tilbake sin mors familienavn og kalte seg Claus Henrichsen Lampe. Denne Claus H. skal regnes som stamfar til Farver-grenen i Bergen. Vi kan ikke finne noe data-grunnlag for å stadfeste denne koblingen. Det er ikke opplyst om Claus H. giftet seg eller om det var noen barn etter han.

________

EOF